تبلیغات
اندیشه روشن
اندیشه روشن
یادداشت‌های كم ‌و ‌بیش مذهبی، فرهنگی و سیاسی دو روشن‌اندیش

هوالمحبوب

اللهم عجل لولیك الفرج

خبرنگار نیستم، اما كار خبری كرده ام یادش بخیر 7- 6 سال پیش بود ...  بعد ازفارغ التحصیلی  ... دفتر نشریه طرح ولایتی ها! شش صفحه خبری را با كمك دوستان می بستیم و آن روزها چقدر به یادماندنی بود.

چه روزهای زیبایی بود آن روزهای دانشجویی. داغ بودیم و شور و نشاط خاصی داشتیم. یاد هم دانشگاهی ها بخیر... آن روز رسالتی احساس كردیم و دور هم جمع شدیم، یادتان هست دوستان خوبم، چه سوال بی مزه ای پرسیدم مگر می شود بر و بچه های نشریه " كاما" آن روزها را فراموش كنند!

وای كه دلم چقدر برای آن روزها تنگ شده است! 

                                                   ***********                                     

امروز هم دانشجوام؛ اما از نوع مجازی اش! امروز هم رسالتی را كه ادامه همان راه است احساس كرده ایم و آمده ایم كه حرف بزنیم كه اندیشه های روشنمان را بر این صفحات بنگاریم و خوانده شویم.

جادارد از دوست خوبم، خانم مجاهد عزیز تشكر كنم. در فكر وبلاگ بودم اما نه به طور جدی و خانم مجاهد گفت جهاد امروز ما در نوشتن و خوانده شدن است. آری راست می گفت در این روزگار جنگ نرم و تهاجم فرهنگی و نفاق چه جهادی بالاتر از این كه حقایق را بنویسی و در حد بضاعتت تحلیل كنی. در همین جا از این یار وبلاگی عزیز تشكر می كنم و برایش آرزوی موفقیت...

و كلامی با رفقای قدیمی! من و خواهرم دست شما را به گرمی می فشاریم و منتظر اثرات و نظرات شما عزیزان هستیم.

یاعلیارسال در تاریخ سه شنبه 24 شهریور 1388 توسط اندیشه روشن1
قالب وبلاگ